Unijna regulacja prawna dotycząca monitorowania rynku wyrobu tytoniowych w krajach UE ma być wprowadzona najpóźniej do 20.05.2019   Jak podaje PIH (Polska Izba Handlu) „…Od 20 maja 2019 każda paczka papierosów, a także każde opakowanie zbiorcze zawierające wyroby tytoniowe w ilości większej niż paczka wprowadzane…