Warsaw Enterprise Institute (Fundacja Związku Przedsiębiorców I Pracodawców) wydała Stanowisko „Polskie prawo gwarantem bezpiecznego obrotu papierosami  elektronicznymi”, którego celem jest wyjaśnienie sprawy i uspokojenie zaniepokojonych konsumentów. Okazuje się, że w Unii Europejskiej system kontroli nad rynkiem jest znacząco bardziej restrykcyjny niż w Stanach Zjednoczonych.

„Do papierosów elektronicznych w Stanach Zjednoczonych używano THC, czyli tetrahydrokannabinolu, substancji psychoaktywnej powstałej z konopi. Substancja ta jest zakazana (substancja jest dopuszczona, ale tylko jako medyczna w celach leczniczych) w Polsce i w Europie.” – Można przeczytać w Stanowisku Warsaw Enterprise Institute. – „To właśnie ta substancja była przyczyną zwiększonej ilości zachorowań na choroby płuc, które w 34 przypadkach zakończyły się śmiercią.
Żaden jednak legalnie dopuszczony w naszym kraju do sprzedaży e-papieros nie zawiera THC.
Nie stwierdzono w ostatnim czasie żadnych negatywnych tendencji we wzroście zachorowalności na choroby płuc po używaniu, dostępnych w Polsce nikotynowych liquidów.
E-papierosy stanowią dobrą alternatywę dla papierosów tradycyjnych, gdyż jak potwierdza wiele badań naukowych, są one zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia i mogą ułatwić palaczom zerwanie z nałogiem.”

z dnia 7 grudnia 2019 roku.

źródło: https://agencja-informacyjna.com