Europejska Kampania na rzecz regulacji w vapingu

30 kwietnia 2019 r. w Brukseli europejscy zwolennicy vapowania rozpoczęli kampanię Vaping is NOT Tobacco. Celem kampanii jest wypracowanie rozsądnej, opartej na dowodach regulacji produktów do vapingu, która podkreśla różnice pomiędzy vapingiem a paleniem papierosów i korzyści dla zdrowia publicznego związane z przejściem na vape.

Program opiera się na dwóch filarach:

Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI) „Wspólnie żądajmy rozsądnej regulacji dla vapingu”. Jest to petycja internetowa zainicjowana przez Komitet Obywatelski reprezentujący osoby z Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Irlandii, Czech, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Oczekuje się, że liczba jej zwolenników będzie rosła wraz z trwaniem inicjatywy.

Oddolna inicjatywa ułatwiająca obywatelom europejskim kontakt z kandydatami startującymi w wyborach europejskich. Ta kampania skierowana jest zarówno do ponad 17 milionów aktywnych vaperów w Europie, jak i wszystkich innych obywateli Unii Europejskiej, w tym do osób niepalących.

Kampania zrodziła się ze wspólnej troski członków Komitetu Obywatelskiego EIO o obowiązujące przepisy unijne i krajowe, a szczególnie w kwestii traktowania produktów do vapowania (które nie zawierają tytoniu) w taki sam sposób jak klasycznych wyrobów tytoniowych.

Akcja ma na celu określenie osobnych europejskich przepisów dot. vapingu, a tym samym wyłączenia ich z dyrektywy UE w sprawie wyrobów tytoniowych lub dyrektywy w sprawie wyrobów farmaceutycznych.

Poprzez tę petycję wzywamy wszystkich vaperów, i wszystkich, którzy wierzą, że vaping może pomóc ludziom w rzuceniu palenia, aby wsparli nasze dążenie do rozsądnych regulacji dotyczących vapowania, powiedział Dustin Dahlmann, rzecznik Kampanii Vaping is NOT TobaccoNaszym celem jest podniesienie świadomości na temat różnicy między produktami do vapingu a wyrobami tytoniowymi. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mamy nadzieję doprowadzić do reformy prawodawstwa UE, które obecnie nie uznaje potencjału vapingu w pomaganiu ludziom w odchodzeniu od palenia tytoniu. Krótko mówiąc, dajmy obywatelom możliwość demokratycznego udziału w tej debacie.

Ostatnie, niezależne badania udowadniają, że vaping jest znacznie mniej szkodliwy dla zdrowia niż palenie tytoniu, oferując tym samym znaczące korzyści dla zdrowia publicznego.

Królewskie Kolegium Lekarzy i Zdrowia Publicznego w Wielkiej Brytanii wydało ważne oświadczenie, mówiące, że obecne przepisy dotyczące produktów do vapingu, które traktują je tak, jakby były wyrobami tytoniowymi, „wynikają z przezorności władz publicznych, która wydaje się nieadekwatna” przez co „spowalnia ich wprowadzanie (produktów Vape) jako narzędzia do rzucenia palenia papierosów”.

The United Kingdom’s Royal College of Physicians and Public Health England doszło do wniosku, że vapowanie jest co najmniej o 95% mniej szkodliwy niż palenie tytoniu. Jak dotąd europejskie instytucje EU nie próbują wykorzystać tej informacji. A przecież poprzez poprawę zdrowia w społeczeństwie można by zaoszczędzić miliardy euro.

Jest to też szansa na uratowanie milionów istnień ludzkich.


———

Więcej informacji na temat inicjatywy i instrukcji jej podpisania można znaleźć na stronie internetowej https://vapingisNOTtobacco.eu/ lub skontaktować się z:

info@vapingisnottobaco.eu

Linki:

Strona Kampanii: https://vapingisNOTtobacco.eu

Facebook: https://www.facebook.com/pg/VapingisNOTtobacco

Twitter: https://twitter.com/VapeNOTtobacco

#VapingIsNOTtobacco