Web of Science Group, Highly Cited Researches 2019 ogłasza Doktora Konstantinosa Farsalinosa jednym z 14 najbardziej wpływowych  greckich uczonych!

Nazwisko doktora Farsalinosa  znajduje się również na prestiżowej liście najbardziej wpływowych, poważanych, i najczęściej cytowanych uczonych na świecie. 

Dr Konstantinos Farsalinos – kardiolog związany z Centrum Kardiochirurgii Onassis w Atenach, pracownik naukowy na Wydziale Farmacji Uniwersytetu w Patras oraz w Narodowej Szkole Zdrowia Publicznego w Grecji. Specjalista echokardiografii i badań na temat ograniczania szkód powodowanych przez palenie papierosów, stypendysta Greckiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był głównym naukowcem we wspólnym projekcie badawczym europejskich i amerykańskich stowarzyszeń echokardiograficznych. Od 2011 roku jako kierownik zespołu prowadzi badania laboratoryjne, kliniczne i epidemiologiczne nad paleniem i ograniczaniem szkód wyrządzonych przez dym tytoniowy i e-papierosy. Przeprowadził pierwsze badania nad cytotoksycznym działaniem pary e-papierosów na hodowane komórki i nad natychmiastowymi skutkami używania e-papierosa na czynność serca i naczynia wieńcowe. Analizował wzorce używania e-papierosów na podstawie szeroko zakrojonych badań w populacji europejskiej i amerykańskiej (Eurobarometr, National Youth Tobacco Survey, National Health Interview Survey, Behavioral Risk Factor Surveillance System). Jest także współautorem pierwszego usystematyzowanego przeglądu badań dotyczących bezpieczeństwa e-papierosów opublikowanego w 2014 r. Ponadto prowadzi badania nad podgrzewanymi wyrobami tytoniowymi. Wyniki jego badań zostały zaprezentowane na najważniejszych międzynarodowych kongresach naukowych i posłużyły do opracowania ram regulacyjnych dotyczących e-papierosów w Unii Europejskiej. Jesienią 2019 r. W jego dorobku mieści się ponad 75 prac na temat palenia, ograniczania szkód wyrządzonych przez dym tytoniowy i e-papierosy, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest redaktorem i autorem książki zatytułowanej „Analityczna ocena e-papierosów”, wydanej przez Elsevier w 2017 roku.

Publikacje Doktora Farsalinosa dostępne na http://www.ecigarette-research.org oraz Vapour Poland