Badanie przeprowadzone przez International Tobacco Control (ITC) w Nowej Zelandii pokazuje, że 80% palaczy i osób, które niedawno rzuciły palenie, popierają obniżenie poziomu nikotyny w papierosach. Warunek – nikotyna będzie dostępna w produktach alternatywnych. 

Prawie trzy czwarte ankietowanych palaczy stwierdziło, że są zainteresowani wypróbowaniem bardzo niskich lub zupełnie wolnych od nikotyny papierosów.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zaproponowała obniżenie poziomu nikotyny w papierosach do minimalnego poziomu, aby były one mniej uzależniające. Jeden z dyrektorów grupy badawczej ASPIRE 2025 ( program mający na celu uwolnienie Nowej Zelandii od dymu tytoniowego do 2025r.) profesor Richard Edwards, stwierdza, że w badaniu podkreślono także pilną potrzebę rozważenia innowacyjnych środków alternatywnych.„Usunięcie nikotyny z papierosów i tytoniu oznaczałoby, że papierosy nie są już uzależniające. Palaczom znacznie łatwiej byłoby rzucić palenie i znacznie rzadziej powracaliby do palenia papierosów. Zmniejszyłoby to również znacznie ryzyko uzależnienia się nastolatków i młodych ludzi od palonych wyrobów tytoniowych”.

Po podsumowaniu odpowiedzi ankietowanych, stwierdzono również, że prawie połowa badanych (46%) błędnie myśli, że to nikotyna powoduje większość nowotworów.

Według prof Edwardsa powyższe wyniki jasno pokazują, dlaczego wielu palaczy jest nadal nieprzekonana do papierosów elektronicznych „musimy dotrzeć do świadomości opinii publicznej, edukować, że nikotyna choć silnie uzależniająca, nie jest przyczyną chorób powodowanych przez palenie”.

Pokazuje to, jak ważne jest podnoszenie świadomości na temat działania i roli papierosów elektronicznych i innych produktów alternatywnych w kontekście redukcji szkód wywołanych paleniem papierosów.

*Badania opublikowano w czasopiśmie Tobacco Regulatory Science. Oparto je na badaniu przeprowadzonym wśród 1090 palaczy i osób, które niedawno rzuciły palenie. Badania zostały sfinansowane przez Health Research Council i zostały przeprowadzone na zlecenie nowozelandzkiego oddziału International Tobacco Control study.

Źródło: http://www.voxy.co.nz/health