W czasopiśmie Expert Review of Respiratory Medicine został opublikowany przegląd badań naukowych dotyczących wpływu e-papierosów na układ oddechowy. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że aerozol z papierosów elektronicznych jest znacznie mniej niebezpieczny dla zdrowia niż dym tytoniowy. 

Riccardo Polosa, dyrektor CoEHAR, (Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction at the Universityof Catania) uważa, że osoby korzystające z e-papierosów, lub zamierzające z nich korzystać w najbliższej przyszłości, muszą mieć pełny i rzetelny dostęp do informacji, raz badań na ich temat.

Jeżeli ktoś nie chce lub nie może całkowicie zrezygnować z palenia papierosów, ma prawo wiedzieć, że przejście na papierosy elektroniczne jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie można udowodnić, że e-papierosy są w stu procentach bezpieczne, ale wszystkie badania naukowe wskazują, że są znacznie bezpieczniejsze niż palenie” – powiedział dr Polosa.

Dotychczasowy brak jasnej i dokładnej sprawozdawczości z badań eksperymentalnych doprowadził do licznych nieporozumień na temat zdania co do szkodliwości e-papierosów. Zdaniem Riccarda Polosy istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że zastępowanie papierosów papierosami elektrycznymi jest skuteczną metodą ograniczenia używania tych tradycyjnych. Profesor ma też świadomość, że informacje na temat elektronicznych papierosów przekazywane konsumentom nie są spójne. W wyniku tego, tylko niewielki procent dorosłych palaczy postrzega e-papierosy jako mniej szkodliwe. Te błędne wyobrażenia mają realne konsekwencje i wymagają korekty.

Należy pilnie opracować solidne i realistyczne zalecenia metodologiczne w celu właściwej oceny wpływu stosowania papierosów elektronicznych na ludzkie zdrowie w normalnych warunkach stosowania. Przyjęcie znormalizowanych metod może umożliwić lepsze prowadzenie badań naukowych w zakresie ograniczania szkód wyrządzanych przez tytoń“.

[ R. Polosa]

Artykuł Polosy jest pierwszą próbą skorygowania większości błędnych informacji istniejących w świadomości publicznej. Palacze, którzy obecnie korzystają z papierosów elektronicznych mają prawo znać faktyczne informacje na temat potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z tymi produktami.

Poprawa komunikacji przekazu oraz pełna, rzetelna informacja może pomóc rzucić palenie i ostatecznie ograniczyć lub zapobiec niektórym chorobom układu oddechowego spowodowanym paleniem tytoniu.