Badania dotyczących ilości związków kancerogennych wdychanych z dymem papierosowym oraz z aerozolem z e-papierosa pokazują, że składnikiem strumienia głównego dymu tytoniowego są 52 związki rakotwórcze. 

W aerozolu z e-papierosa wykryto 2 takie substancje.

Potencjał rakotwórczy badanych substancji, w zależności od ich rodzaju, jest różny. 

International Agency of Reaserch on Cancer (IARC) wprowadziło klasyfikację związków kancerogennych w zależności od stopnia ich szkodliwości.

Wyróżniane są następujące kategorie związków mających wpływ na zdrowie człowieka: grupa 1- udowodnione działanie rakotwórcze, grupa 2A- prawdopodobne działanie rakotwórcze, grupa 2B- związki przypuszczalnie rakotwórcze.

Jak wygląda w takim razie ilościowe zestawienie kancerogenów z dymu tytoniowego i aerozolu?

Papieros: 

9 związków należących do grupy 1, 

9 związków grupy 2A, 

i 34 związki grupy 2B.

Aerozol e-papierosa: 

1 związek z grupy 1, 

1 związek z grupy 2B. 

Dodatkowo oba związki występują w stężeniu od kilku do kilkudziesięciu razy mniejszym niż w dymie tytoniowym.

Źródło: „1500 razy mniej” A. Sobczak