W lutym 2019 została podpisana nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.
Obecnie obowiązujące prawo w Polsce dokładnie określa ograniczenia i zakazy w tej dziedzinie. Najbardziej wiarygodnym źródłem jest dokładne przytoczenie Artykułu 8 Ustawy
„Art. 8. 1. Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w szczególności:
1) w telewizji, radiu, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
2) w prasie innej niż wymieniona w pkt 1;
3) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
4) w środkach usług informatycznych.

2. Zabrania się sponsorowania przez firmę tytoniową, w tym producenta lub importera wyrobów tytoniowych oraz producenta, lub importera powiązanych wyrobów, działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.
3. Zabrania się eksponowania w punkcie detalicznym przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów imitujących opakowania papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.”

Ustawa przewiduje także całkowity zakaz projektowania etykiet produktu lub produktów zbiorczych mogących w jakikolwiek sposób promować wyrób, zachęcać do jego zakupu lub do jego spożycia. Zakazane jest umieszczanie informacji na opakowaniu lub etykiecie, z której dowiemy się o zawartości nikotyny lub innych substancji w produkcie. Nie jest też możliwe podawanie danych np. o stopniu mniejszej szkodliwości danego produktu lub o indywidualnych przypisanym mu cechach. Etykieta nie może sugerować linii zapachowej, czy smakowej, nie może też przypominać innego produktu leczniczego, medycznego, kosmetycznego czy spożywczego. Nie może być też umieszczona informacja, że dany wyrób z jakiegokolwiek powodu jest mniej szkodliwy, lub wręcz korzystny dla nas, naszego zdrowia czy otoczenia.
Jak czytamy dalej w Ustawie wytyczne co do etykiety produktu lub opakowania zbiorczego „obejmują w szczególności teksty, symbole, nazwy, znaki towarowe i oznaczenia graficzne.”

Jeżeli chodzi o akcje promocyjne, istnieje zapis dotyczący braku możliwości sugerowania korzyści ekonomicznych, polegających na korzystnym zakupie, bonach zniżkowych czy kuponach z promocyjną ceną.

Źródło: Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55