Badania opublikowane w magazynie naukowym Internal and Emergency Medicine, potwierdzają, że używanie e-papierosów, w przeciwieństwie do papierosów tradycyjnych, nie zmienia funkcji mięśnia sercowego, ciśnienia krwi i tętna. 

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji palenia tytoniu są choroby układu krążenia. Rośnie ryzyko rozwoju choroby wieńcowej (niedokrwiennej serca), zespołu płucno-sercowego, nadciśnienia tętniczego, chorób obwodowego układu naczyniowego, w tym również naczyń mózgowych. 

Składniki dymu papierosowego prowadzą do szybszego rozwoju zmian miażdżycowych naczyń tętniczych, upośledzając przepływ krwi.

Badania naukowe prowadzone przez zespół dr. Konstantinosa Farsalinosa [1] objęły grupy palaczy, które na czas badania przeszły na używanie papierosów elektronicznych. Zmiany ciśnienia krwi oraz ilość uderzeń serca porównano między różnymi grupami badanymi: grupa fenotypu palenia ciagłego (użytkownicy wysokiej, niskiej i zerowej dawki nikotyny) i uczestnikami sklasyfikowanymi jako osoby rzucające palenie (całkowite rzucenie palenia), leki zmniejszające (≥50% zmniejszenie palenia tytoniu) i niepowodzenia (<50% lub brak zmniejszenia konsumpcji palenia).

Rezultaty badań echokardiograficznych po 52 tygodniach obserwacji zestawiono z wynikami tradycyjnych palaczy. Wśród 145 użytkowników ( z ciągłym fenotypem palenia) zaobserwowano niższe ciśnienie tętnicze w stosunku do wartości początkowej. Wśród 66 pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym stwierdzonym na początku badania nastąpiła znaczna poprawa.

Badania dowodzą, że palacze, którzy ograniczają, lub rzucają palenie, zmieniając papierosy na e-papierosy, mogą w dłuższej perspektywie obniżyć ciśnienie tętnicze. Inaczej mówiąc, palenie 

e-papierosów nie prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego.

[1] Dr. K Farsalinos, Centrum chirurgii kardiologicznej Onassis w Atenach-Grecji, w Departamencie Farmacji, na Uniwersytecie Patras w Grecji oraz w National School of Public Health-Greece. Od 2011 r. prowadzi badania laboratoryjne i kliniczne nad e-papierosami jako główny badacz.

Źródło informacji PubMed: Effect of continuous smoking reduction and abstinence on blood pressure and heart rate in smokers switching to electronic cigarettes.

Farsalinos K1, Cibella F2, Caponnetto P3,4, Campagna D5,6, Morjaria JB7, Battaglia E5,6, Caruso M6, Russo C5,6, Polosa R8,9,10.