Unijna regulacja prawna dotycząca monitorowania rynku wyrobu tytoniowych w krajach UE ma być wprowadzona najpóźniej do 20.05.2019  

Jak podaje PIH (Polska Izba Handlu) „…Od 20 maja 2019 każda paczka papierosów, a także każde opakowanie zbiorcze zawierające wyroby tytoniowe w ilości większej niż paczka wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej czy to przez producenta czy też importera musi być zarejestrowane w systemie śledzenia wyrobów tytoniowych Track&Trace.

Celem wprowadzenia systemu przez dyrektywę 2014/40 było wg. Komisji Europejskiej wyeliminowanie z obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. System wymaga rejestracji producentów, linii produkcyjnych, importerów, dystrybutorów, punktów detalicznych i śledzenia produktów przez wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie do ostatniego dystrybutora przed pierwszym punktem detalicznym – czyli sklepem.”

Według ustawodawcy system monitorowania wyrobów tytoniowych będzie skutecznym narzędzie do walki z czarnym rynkiem papierosów.